Csatornamosatás

A magasnyomású gépi csatornatisztítás mint tevékenység különböző helyszíneken történik, a megrendelő telephelyén, vagy kezelésében lévő zártrendszerű csatornákban. Zártrendszerű csatornák hidromechanikus tisztítása a csatorna átmérőjének és a szennyeződés jellegének megfelelően megválasztott kúszófej nyomás és vízmennyiség megválasztásával történik. A tevékenység végzéséhez rendelkezünk a DMJV PMH Jegyzője által kiadott 93.997/7/2003. iktatószámú telepengedély határozattal. A tevékenységi körünk bővítése miatt új telepengedély határozatot adtak ki, a száma: 7975/2008. A tevékenységet EU 3-as motorral felszerelt (180-200 bar), 3 db MAN, és egy NISSAN típusú csatornamosóval végezzük. A mosási folyamat előtt felmérjük a csatorna telítettségét. A csatornamosatási tevékenységet legalább 2 fő végzi. Az egyik a csatornamosó gépkocsi tömlőjét kezeli, a másik a szükséges beavatkozást végzi a gépkocsi vezérlő egységénél. A két munkavégző összehangolt tevékenysége során a csatornában lévő szennyeződést a csatorna aknába vezetett szippantó gépkocsi csöve szívja fel. A munkaterületen folyó tevékenységnek a környezetvédelmét érintő részét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XVII. törvény és azok végrehajtási rendeletei szabályozza. A tevékenység zaj kibocsátására a telephelyre vonatkozó, a telephely területi funkciója szerinti általános érvényű határértékek érvényesek. A tevékenységre nincs speciális kibocsátási határértéket megállapító határozat. A tevékenységre jelenleg érvényes szabványok nem vonatkoznak. A tevékenység során közvetlen légszennyezés a járó motorból származik (a jármű mindenkor érvényes környezetvédelmi igazolólap –„zöldkártya”- megléte esetén végezhet munkát). A tevékenység többi tényezőinek hatása csak közvetetten mérhető, a felhasznált víz-és üzemanyag termelése, előállítása során jelentkezik. A tevékenység a munkanyílás felnyitása miatt szaghatással járhat a csatornában lévő szerves anyag bomlási folyamatából adódóan, amely azonban csak lokálisan, néhány méteres sugarú körben érezteti hatását és rövid ideig tart, amíg a hibaelhárítás történik. Esetleges motorhiba vagy baleset esetén, üzemanyag és hűtőfolyadék csöpögés során juthat a levegőbe szennyeződés gáz formában, amely gyors észlelése és azt követő elhárítása során a levegő tisztaságának veszélyeztetettsége csökkenthető és megszüntethető, természetes hígulási folyamat beindulása közben. A munkaművelet során tiszta ivóvíz felhasználása történik, ezért a beavatkozásnál iszap higítás végrehajtása történik. Veszélyeztetettséget a gépjármű mosása és az esetleges üzemanyag elcsöpögés jelenthet, a talajra illetve felszín alatti víz minőségére. A gépjármű mosásakor keletkező szennyvíz jelent környezetvédelmi beavatkozást a mosást végző telephelyén, illetve az onnan kikerülő szennyvíz kezelése a szennyvíztelepen. Üzemanyag és hűtőfolyadék csöpögés során kerülhet talajra szennyeződés. Amennyiben ez bekövetkezik, úgy a szennyezett talaj kezelése a módosított 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően történik. Szilárd burkolat esetében fűrészporral, vagy homokkal történik a veszélyes anyag felszívatása amit szintén veszélyes hulladékként kezelünk tovább. Az így keletkezett veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtéséről gondoskodunk azok ártalmatlanításáig. A talajvíz veszélyeztetésével nem számolunk. A csatornamosatás során keletkezett hulladékot szippantó gépkocsi a szennyvíztisztító telepre szállítja. A tevékenység során keletkezett hulladék ártalmatlanítását csak környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező szervezet végezheti. Az így keletkezett hulladékot a Debrecen, Vértesi úti szennyvíztisztító telepre szállítjuk. A tisztítás során olyan jellegű hulladékok is keletkeznek (betondarabok, tégla törmelék, letört csatornadarabok, egyéb darabos hulladék) amelyek szippantással nem távolíthatók el. Ezeket kézi erővel emeljük ki, zsákban összegyűjtjük, majd az AKSD Kft. telephelyén lerakással ártalmatlaníttatjuk. A tevékenységből eredő zaj a megengedett határértéket nem lépi túl. Állandó zajszintet okozó csatornamosási tevékenységet nem végez a Tranzit-1 kft. Rezgésterhelést okozó hibaelhárítási tevékenységet a Kft nem folytat a munkaterületeken.