Szennyvízszállítás

A szennyvízszippantás, mint tevékenység változó helyszíneken történik, a megrendelő telephelyén, medencékből, aknákból, gyűjtő ciszternákból, vagy kezelésében lévő zártrendszerű csatornákból. Szennyvíz leürítés kizárólag a Debrecen, Vértesi úti szennyvíztisztító telepen történik, a telepen kialakított beléptető rendszer alkalmazásával. A szippantós kocsi az emésztő gödröt megközelíti, majd a gépkocsi vezető a szükséges csőmennyiséget felszereli, úgy, hogy a cső vége a gödörben legyen. Ezután a tartályban a gépkocsi kompresszora vákuumot idéz elő a tartályban, ami a szállítandó hulladékot a tartályba szívja. A hulladék felszívása során a gépkocsi vezetője figyelemmel kíséri a folyamatot, és szükség esetén a cső végét a gödörben a megfelelő helyre igazítja. A gépkocsin található szintjelző alapján tudja megítélni a gépkocsi vezető a tartály telítettségét. A hulladék kiürítése a szennyvíztisztító telepen kiépített műtárgyba történik gravitációsan, vagy a gépkocsi kompresszora enyhe sűrített levegőt fúj a tartályba, aminek következtében a felszerelt csövön keresztül a folyékony hulladék kiáramlik a tartályból. Az OKTV Főfelügyelőség 14-2829-8/2009. számú hulladék szállítási engedélye A DMJV PMH Jegyzője által kiadott 93.997/7/2003. számú telepengedély. A tevékenységi körünk bővítése miatt új telepengedély határozatot adtak ki, a száma: 7975/2008. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet szerint 4. §. (3). bekezdése szerint mint hulladék szállítója, megőrizzük az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat (munkalap). A hivatkozott jogszabály 7. § (1) bekezdése alapján a szállított hulladékról a környezetvédelmi hatóság felé rendszeres adatszolgáltatást nem kell tenni. Felhasznált anyagok: kompresszor 9,6 l/ó gázolajat használ a vákuum előállításához. A gépjárművek fogyasztása 20-40 l gázolaj / 100 km. A műveletet 2 fő végzi, akik közül az egyik a kompresszort kezeli, a másik dolgozó pedig a szívócsövet kiépíti a munkapontig és a tartály szint jelzőjét figyeli, majd az elzáró szerelvényt elzárja a művelet befejezésekor. A szennyvíz hatósági engedéllyel rendelkező szennyvíz telepen (Vízmű zRt.) kerül ürítésre. A művelet történhet gravitációsan vagy iszapos jellegű anyagnál nyomás alatt, kompresszorral rásegítve.