Veszélyeshulladék szállítás

A Tranzit - 1 Kft. veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadója

Kocsis Zoltán.

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvány száma: 0904

Névjegyzék sorszáma: BT – K – 12039UN/09 – 013/13.

A hulladék termelő telephelyéről történő begyűjtési tevékenységet jellegénél fogva mindig a Megrendelő telephelyén végezzük, illetve az országúton a termelő és a kezelő telephelye között. A begyűjtés során az effektív munkavégzés ugyan mindig máshol, változó munkahelyen történik, de a tevékenység szellemi irányítása, a dokumentumok, bizonylatok tárolása, az alapfeltételek megteremtése a Tranzit-1 Kft. telephelyén (4030 Debrecen, Diószegi u. 32.) valósul meg. A tevékenységet folyamatosan nem, csak eseti megbízás esetén végezzük. A begyűjtési és szállítási tevékenység során az engedélyünkben szereplő hulladékokat (veszélyes és nem veszélyes) tulajdonjoggal vesszük át a keletkezés helyén, és társaságunk gondoskodik annak környezetszennyezést kizáró módon történő elszállításáról a megfelelő, az adott hulladékra vonatkozó, hatósági engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító részére. Cégünk saját járműveivel csak szippantható hulladék begyűjtését végzi. Az általunk szippantással elszállított veszélyes hulladékok főleg sav, lúg, olaj tartalmú folyadékok, illetve azokkal szennyezett iszap. Amennyiben igény merül fel darabos hulladék begyűjtésére, szállítására, úgy azt alvállalkozóval végeztetjük el. A szippantós kocsi a hulladékot tartalmazó műtárgyat, vagy tartályt megközelíti, majd a gépkocsi vezető a szükséges csőmennyiséget felszereli, úgy, hogy a cső vége a tároló edényzetbe legyen. Ezután a tartályban a gépkocsi kompresszora vákuumot idéz elő a tartályban, ami a szállítandó hulladékot a tartályba szívja. A hulladék felszívása során a gépkocsi vezetője figyelemmel kíséri a folyamatot, és szükség esetén a cső végét a megfelelő helyre igazítja. A gépkocsin található szintjelző alapján tudja megítélni a gépkocsi vezető a tartály telítettségét. A hulladék kiürítése az adott hulladék kezelésére vonatkozó, hulladék kezelési engedéllyel rendelkező szervezet telephelyén történik gravitációsan, vagy a gépkocsi kompresszora enyhe sűrített levegőt fúj a tartályba, aminek következtében a felszerelt csövön keresztül a hulladék kiáramlik a tartályból. A tevékenység során „K” kísérőjegy kerül kitöltésre, amin dokumentáljuk a hulladék eredetét, átvevőjét. Az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízűgyi Főfelügyelőség 14/2828-8/2009, 14/2830-8/2009., 14/2832-4/2009., 14/1274-10/2009. iktatószámú hulladék begyűjtési és szállítási engedélye; Debrecen Megyei Jogú Város 93.997/7/2003. telepengedély. A tevékenységi körünk bővítése miatt új telepengedély határozatot adtak ki, a száma: 7975/2008.