Mobilwc bérbeadása

Társaságunk 72 darab mobil WC-vel rendelkezik, amiből kettő kifejezetten mozgássérültek részére készült. Cégünk saját, speciálisan erre a célra kialakított járművel szállítja ki a mobil WC-t a megrendelő által kijelölt helyre. A tevékenység során egy speciálisan kialakított, Mercedes típusú gépkocsit használunk, amely felépítménye áll egy víztartályból, és egy szennyvíz gyűjtésére alkalmas tartályból. A megrendelést – amely elektronikus levél, fax, vagy telefonbeszélgetés formájában valósul meg – felvesszük, a megrendelő adatait rögzítjük. A kihelyezés időpontjában a speciálisan erre a célra kialakított gépjárműre kézi erővel felhelyezzük a szükséges mennyiségű, és felszereltségű WC-t. A felrakodás előtt meggyőződünk a WC állapotáról, tisztaságáról. Esetenként több megrendelő részére szánt mennyiségű WC-t teszünk fel, és körjáratban helyezzük ki, a pontos útirány megtervezésével. A kihelyezés előtt számítógépen, vagy kézzel kitöltjük az erre a célra készült „Bérleti szerződés” megnevezésű dokumentumot. A szerződés tartalmazza a Bérlő és a Bérbeadó (Tranzit-1 Kft.) adatait, a WC kihelyezésének pontos helyét, dátumát, a bérlés idejének tartamát, a WC sorszámát, a bérlés feltételeit. A bérlet megkezdése előtt, de legkésőbb a kihelyezés időpontjában a szerződés aláírásra kerül mind a két fél által, és minden alkalommal a szerződésben szereplő kontakt személy (a Bérlő részéről) jelenlétében történik a kihelyezés. A kihelyezés alkalmával mindkét fél meggyőződik a WC kifogástalan állapotáról, a hozzá tartozó folyadékok és a nélkülözhetetlen tartozék (speciális fertőtlenítő folyadék és víz, toalettpapír) meglétéről. A bérleti szerződéshez csatoljuk az „egyedi nyilvántartási napló”-t, amely táblázatos formában rögzíti a WC-vel történt eseményeket (kihelyezés helye, ideje, karbantartás dátuma stb). A gépkocsivezető kitölti a menetlevél és munkalap dokumentumokat, amelyet a nap végeztével a Kft. telephelyére ad le. A leadott papírok alapján a Kft. központjában minden egyes WC-ről nyilvántartást vezetünk. A tevékenységhez hozzátartozik, és a bérleti szerződés is tartalmazza, hogy a kihelyezett mobil WC-k karbantartását cégünk végzi. Amennyiben a bérleti idő egy hétnél hosszabb, úgy a WC-k rendszeres karbantartási ideje a hétfői nap. Amennyiben szükséges, és a bérlő jelzi, a karbantartást soron kívül is elvégezzük. A karbantartási munkát ugyanazzal a gépjárművel végezzük, mint amelyikkel kivittük. A kocsi tartalmaz egy tartályt, aminek az egyik részében tiszta víz van. A másik részébe szippantható ki a WC tartalma. A tisztítást követően a WC tartályát, ahova a salakanyag és a vizelet is kerül, újra speciális szer és víz megfelelő arányának keverékével töltjük fel. A tevékenység során közvetlen légszennyezés a járó motorból származik (a jármű mindenkor érvényes környezetvédelmi igazolólap megléte esetén végezhet munkát). A tevékenység többi tényezőinek hatása csak közvetetten mérhető, a felhasznált víz-és üzemanyag termelése, előállítása során jelentkezik. A tevékenység a mobil WC- tartály miatt szaghatással járhat a benne lévő szennyvíz anyagtól adódóan, amely azonban csak lokálisan, néhány méteres sugarú körben érezteti hatását és rövid ideig tart, amíg a karbantartási művelet történik.