Környezetvédelem

A begyűjtési és szállítási tevékenység során az engedélyünkben szereplő hulladékokat (veszélyes és nem veszélyes) tulajdonjoggal vesszük át a keletkezés helyén, és társaságunk gondoskodik annak környezetszennyezést kizáró módon történő elszállításáról a megfelelő, az adott hulladékra vonatkozó, hatósági engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító részére. Cégünk saját járműveivel csak szippantható hulladék begyűjtését végzi. Az általunk szippantással elszállított veszélyes hulladékok főleg sav, lúg, olaj tartalmú folyadékok, illetve azokkal szennyezett iszap. Amennyiben igény merül fel darabos hulladék begyűjtésére, szállítására, úgy azt alvállalkozóval végeztetjük el. A szippantós kocsi a hulladékot tartalmazó műtárgyat, vagy tartályt megközelíti, majd a gépkocsi vezető a szükséges csőmennyiséget felszereli, úgy, hogy a cső vége a tároló edényzetbe legyen. Ezután a tartályban a gépkocsi kompresszora vákuumot idéz elő a tartályban, ami a szállítandó hulladékot a tartályba szívja. A hulladék felszívása során a gépkocsi vezetője figyelemmel kíséri a folyamatot, és szükség esetén a cső végét a megfelelő helyre igazítja. A gépkocsin található szintjelző alapján tudja megítélni a gépkocsi vezető a tartály telítettségét. A hulladék kiürítése az adott hulladék kezelésére vonatkozó, hulladék kezelési engedéllyel rendelkező szervezet telephelyén történik gravitációsan, vagy a gépkocsi kompresszora enyhe sűrített levegőt fúj a tartályba, aminek következtében a felszerelt csövön keresztül a hulladék kiáramlik a tartályból. A tevékenység során „K” kísérőjegy kerül kitöltésre, amin dokumentáljuk a hulladék eredetét, átvevőjét.

Szükséges engedélyek, adatszolgáltatási kötelezettség

Az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízűgyi Főfelügyelőség 14/2828-8/2009, 14/2830-8/2009., 14/2832-4/2009., 14/1274-10/2009. iktatószámú hulladék begyűjtési és szállítási engedélye; Debrecen Megyei Jogú Város 93.997/7/2003. telepengedély. A tevékenységi körünk bővítése miatt új telepengedély határozatot adtak ki, a száma: 7975/2008. A begyűjtési és szállítási engedélyünk alapján lehetőség van arra, hogy csak szállítási tevékenységet végezzünk az abban szereplő veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet szerint 4. §. (3). bekezdése szerint mint hulladék szállítója, megőrizzük nem veszélyes hulladékok esetén az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat, veszélyes hulladék esetén pedig a külön jogszabály szerinti kísérő dokumentációt (a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló módosított, 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendeletben leírt „SZ” kísérőjegyet) mint hulladék kezelő (begyűjtő) eleget teszünk nyilvántartási és bejelentési kötelezettségünknek.